Wszystko w Twoich rękach

Wszystko w Twoich rękach

Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz potrzebny, szczególnie ze względu na rosnącą długość życia i średnią wieku społeczeństwa …

Ciekawy zawód

Ciekawy zawód

Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci w szpitalach i sanatoriach, lecz specjaliści pracujący w przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, klubach fitness …

Aktualności

  • POŁOWINKI IV ROKU STUDIÓW WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
    W dniu 18 listopada 2017 roku w Białym Pałacu  w Konstantynowie Łódzkim odbył się Bal połowinkowy studentów IV roku studiów kierunku Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, który był podsumowaniem pierwszego, trudniejszego okresu studiów na tym kierunku. W  Balu udział wzięli: Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. Organizacyjnych i Studenckich –  prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski, Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu ...

więcej...

Komunikaty

  • UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPII 2 rok I°, 3 rok I°, 1 rok II°
    Od 20.11.2017 – 26.11.2017 (termin nieprzekraczalny) należy wybrać drogą elektroniczną przedmioty fakultatywne, z których zajęcia będą odbywały się w semestrze letnim w roku akademickim 2017 / 2018.   Każdy student jest zobowiązany do wybrania tylko 1 przedmiotu fakultatywnego z każdego bloku.   Każdy student przed wyborem przedmiotów fakultatywnych ma możliwość zapoznania się z treścią merytoryczną fakultetów. Treści programowe ...

więcej...

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Wojskowo-Lekarskiego kierunk Fizjoterapii
Pl. gen. J. Hallera 1, bud nr 1
90-647 Łódź
Tel. 42 272 50 44
        42 272 50 46
        42 272 50 47
        42 272 50 49

 


więcej...