Akademickie Targi Pracy

Akademickie Targi Pracy

www.atp.lodz.pl

Wszystko w Twoich rękach

Wszystko w Twoich rękach

Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz potrzebny, szczególnie ze względu na rosnącą długość życia i średnią wieku społeczeństwa …

Ciekawy zawód

Ciekawy zawód

Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci w szpitalach i sanatoriach, lecz specjaliści pracujący w przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, klubach fitness …

Aktualności

  • Informacja o naborze wniosków aparaturowych na 2017r.
    Szanowni Państwo, Wzorem lat ubiegłych proszę o nadsyłanie wniosków na 2017 rok o dofinansowanie inwestycji aparaturowych, służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, w których koszt jednostkowy inwestycji wynosi powyżej 500.000,- zł. Termin składania wniosków w MNiSW upływa 31sierpnia 2016r. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski  w Dziekanatach do dnia 24 .08. 2016 r.  –  1 egzemplarz  ...

więcej...

Komunikaty

  • Uwaga wszyscy studenci kierunków: lekarskiego i fizjoterapii – biblioteka – kolejne
    Obsługa studenta w zakresie wypożyczania księgozbioru, korzystania z czasopism, przeglądania katalogów oraz uzyskiwanie podpisów w karcie obiegowej odbywa się  w siedzibie tymczasowej zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej 251 budynek C-6. Taki stan rzeczy potrwa do dnia 30 czerwca br. Natomiast od 01.07.2016r. biblioteka zostanie przeniesiona na ul. Muszyńskiego 2. Będzie można uzyskać podpis na karcie obiegowej oraz oddać ...

więcej...

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Wojskowo-Lekarskiego kierunk Fizjoterapii
Pl. gen. J. Hallera 1, bud nr 1
90-647 Łódź
Tel. 42 272 50 44
        42 272 50 46
        42 272 50 47
        42 272 50 49

 


więcej...